Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1327038
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 123 dni

Narzędzia TIK

 

MODUŁ IV

OPIS REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA TIK

PRZEDMIOT/ RODZAJ ZAJĘĆ

Godzina wychowawcza,  kl.VI

CEL/ CELE LEKCJI

ñ  Uczeń zna jakie są prawa i obowiązki użytkownika Internetu

ñ  wie co to jest cyberprzemoc, jej przejawy i skutki

ñ  potrafi chronić swoją prywatność w sieci

NAZWA ZASTOSOWANEGO NARZĘDZIA

laptop, projektor multimedialny, pendrive, film o cyberprzemocy.

ADEKWATNOŚĆ NARZĘDZIA DO CELU ZAJĘĆ − UZASADNIENIE

Dlaczego wybrane narzędzie pozwala skuteczniej zrealizować cel zajęć niż inne metody/ techniki, stosowane przez Ciebie dotychczas?

ñ  Obejrzenie filmu nt Cyberprzemocy w Internecie oraz późniejsza gorąca dyskusja pozwoliły na dostrzeżenie przez uczniów skali tego problemu.

ñ  Zastosowanie tego narzędzia zobrazowało uczniom zagrożenia panujące w sieci a także pokazało zasady jakimi powinni się kierować podczas korzystania z tego źródła przekazu informacji.

ñ  Podniosło atrakcyjność lekcji a uruchomienie zmysłu wzroku skłoniło uczniów do lepszego zapamiętania omawianych treści.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NARZĘDZIA W PROCESIE UCZENIA

DLA UCZNIA

Po czym poznałaś/ poznałeś, że wybrane narzędzie ułatwiło uczniom uczenie się?

DLA NAUCZYCIELA

W jaki sposób zastosowane narzędzie pomogło Ci przygotować i przeprowadzić lekcję?

ñ  Zastosowanie tego narzędzia wzbudziło zainteresowanie uczniów tematem lekcji, pobudziło ich do refleksji a w konsekwencji do chęci zmiany wcześniejszego postępowania.

ñ  Uczniowie zaproponowali kontynuowanie tego tematu na kolejnych zajęciach, co świadczy o trafności i właściwym doborze takich środków komunikacji.

 

 

ñ  Stosowanie tego narzędzia TIK pomogło w sposób atrakcyjny dla uczniów przybliżyć tematykę lekcji, zachęcić ich do refleksji i wzbudzić właściwe postawy podczas korzystania z komputera, Internetu oraz innych komunikatorów.

ñ  Widząc takie zaangażowanie uczniów na zajęciach jest ono inspiracją dla nauczyciela do znalezienia innych narzędzi, które wzbogacą i uatrakcyjnią lekcję. Takie źródła przekazu  z pewnością na dłużej pozostaną w ich pamięci.