Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3020943
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi został opracowany przez Radę Pedagogiczną we współpracy z Samorzadem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi w dniu 30 września 2019 roku - Uchwała nr 12/2019/2020 i obowiązuje od 1 października 2019 roku.