Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1615755
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 244 dni

Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi został opracowany przez Radę Pedagogiczną we współpracy z Samorzadem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi w dniu 28 listopada 2017 roku - Uchwała nr 22/2017/2018 i obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku.