Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1615747
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 244 dni

Nadzór dyrektora szkoły

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017 roku i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.