Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2882434
  • Do końca roku: 48 dni
  • Do wakacji: 226 dni

Regulamin oceny z zachowania

Regulamin oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi  i Sportowymi jest integralna częścią Statutu oraz Szczególowych warunków i sposobów oceniania wewnątrszkolnego uczniów i obowiązuje od  1 grudnia 2017 roku.