Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1738296
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Biblioteka

Biblioteka

                             „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

                                                                                                                                                                - Marcus Tullius Cicero

 

        Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 są pracowniami ogólnoprzedmiotowymi wspomagającymi proces nauczania i wychowania, edukację czytelniczą oraz informacyjną uczniów. Służą nauczycielom w codziennej pracy, wspierają ich doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.Są dla uczniów azylem spędzania wolnego czasu, a także  miejscem własnego rozwoju kulturalnego. Biblioteki prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, organizują konkursy, wystawy tematyczne, apele, włączają się w imprezy i uroczystości szkolne.

     Zbiory naszych bibliotek obejmują literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literaturę popularnonaukową i pedagogiczną, czasopisma fachowe oraz księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, albumy, atlasy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe. W naszych zbiorach znajdują się również kasety video, płyty CD i DVD.

     Od roku 2007 przy bibliotece szkoły podstawowej działa pracownia multimedialna wyposażona w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z pakietu Microsoft Office, Nero oraz multimedialnych wydawnictw PWN. Pracownia jest czynna codziennie w godzinach pracy biblioteki. Z podobnej pracowni korzystać mogą uczniowie gimnazjum - na terenie swojej szkoły.

 

 

●●●

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 

Poniedziałek   8.00 - 14.00

 

Wtorek            8.00 - 14.00

 

Środa               8.00 - 14.00

 

Czwartek        8.00 - 14.00

 

 Piątek             8.00 - 14.00