Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1327012
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 123 dni

Narzędzia TIK

 

MODUŁ IV

OPIS REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA TIK

PRZEDMIOT/ RODZAJ ZAJĘĆ

PLASTYKA  KLASA V

CEL/ CELE LEKCJI

- uczeń zna tradycje  Świąt Wielkanocnych i ich związki ze sztuką ludową,

- uczeń tworzy proste bryły, rzeźby zwierzątek świątecznych nawiązujących do sztuki ludowej ,

- uczeń poznaje dziedziny sztuki związane z plastyką – fotografia.

NAZWA ZASTOSOWANEGO NARZĘDZIA

Aparat cyfrowy, projektor multimedialny, laptop

ADEKWATNOŚĆ NARZĘDZIA DO CELU ZAJĘĆ − UZASADNIENIE

Dlaczego wybrane narzędzie pozwala skuteczniej zrealizować cel zajęć niż inne metody/ techniki, stosowane przez Ciebie dotychczas?

- zdjęcia rzeźby pełnej i płaskorzeźby robione przez dzieci dały możliwość znajdowania cech wspólnych i różniących rodzaje rzeźb,

- stosowanie tego narzędzia TIK, ułatwiło uczniom zapamiętywanie, zrozumienie i zastosowanie przekazanych informacji,  istotnych z punktu widzenia założonego celu kształcenia oraz działań twórczych współczesnego ucznia i nauczyciela

- takie działanie przyspiesza rozwój myślenia abstrakcyjnego ucznia

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NARZĘDZIA W PROCESIE UCZENIA

DLA UCZNIA

Po czym poznałaś/ poznałeś, że wybrane narzędzie ułatwiło uczniom uczenie się?

DLA NAUCZYCIELA

W jaki sposób zastosowane narzędzie pomogło Ci przygotować i przeprowadzić lekcję?

- stosowanie tego narzędzia TIK ułatwiło uczniom zapamiętywanie, zrozumienie i zastosowanie przekazanych informacji

-obraz fotograficzny jako narzędzie TIK, to nie tylko jeden ze sposobów przekazu informacji  i komunikowania się ale również sposób na rozwój zainteresowań ucznia

 

 

 

 

- zastosowanie tego narzędzia TIK ułatwiło przekazanie istotnych informacji  z punktu widzenia założonego celu kształcenia oraz działań twórczych współczesnego nauczyciela

- uzyskany efekt zajęć motywuje również nauczyciela do dalszych poszukiwań nowych i ciekawych narzędzi oraz technik