Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1356663
  • Do końca roku: 284 dni
  • Do wakacji: 92 dni

Plastyka - klasa V

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

FORMATKA

autor/ szkoła / miejscowość
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), miejscowość

tytuł dobrej praktyki

lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)

Wioletta Tęgos

Zespół Szkół nr 1 w Kole

 

Wielkanoc. Rzeźbimy baranki, zajączki i kurczaczki wielkanocne. Rzeźba tradycyjna i współczesna.

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę

Plastyka – klasa V Szkoła Podstawowa

cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe)

- znajomość tradycji świątecznych

- określanie prostych symboli świątecznych

- tworzenie ciekawych, oryginalnych brył

- sprawne posługiwanie się techniką rzeźbienia w plastycznym materiale

- poznanie innej dziedziny sztuki związanej z plastyka - fotografia

pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?

- aparat cyfrowy

- projektor multimedialny

- laptop

- www.fotografia.kopernet.org

- www.fotoporadnik.org

- www.multi.wsipnet.pl

 

krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy

- aby zrealizować zaplanowane cele, uczniowie musieli wcześniej zapoznać się z informacjami pozwalającymi poprawnie zrozumieć fotografię, jej zasady, techniczne elementy aby odpowiednio uchwycić w kadrze potrzebny motyw  rzeźby

- zrobione przez uczniów zdjęcia zostały wykorzystane podczas realizacji tematu lekcji

- posłużyły jako materiał źródłowy do wykonania  zadanej pracy plastycznej ( baranki, kurczaczki, króliczki )

efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?

- zapoznali się z podstawą fotografii ( kompozycją, kadrem fotograficznym )

- pokaz zdjęć wykonanych przez uczniów stał się narzędziem pomocnym do wykonania pracy i realizacji założonych celów

- prace wykonane przez uczniów były zgodne z zasadami kompozycji rzeźby ludowej

- dzięki wykonanym zadaniom uczniowie przybliżyli i  utrwalili tradycje i obrzędowość Świąt Wielkanocnych

uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec naśladowców dobrej praktyki?

-  stosowanie  aparatu cyfrowego na lekcjach plastyki jako narzędzie TIK

- w przyszłym roku szkolnym  nie zamierzam zmienić swojego pomysłu,  ponieważ sprawdził się podczas realizacji tego tematu

- aby fotografia nie stała się dominującym elementem na zajęciach i skupić uwagę uczniów na plastycznej części  lekcji

 

załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

- wzory prac,

- fotografie rzeźb pełnych i płaskorzeźb o charakterze  ludowym

- szablon: baranka, zajączka i kurczaka

-  www.multi.wsipnet.pl