Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1356200
  • Do końca roku: 285 dni
  • Do wakacji: 93 dni

GDDW - klasa VI

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

FORMATKA

autor/ szkoła / miejscowość
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), miejscowość

tytuł dobrej praktyki

lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)

Ewa Tomczyk

Zespół Szkół nr 1 w Kole

 

Poznajemy „Dekalog cyfrowego obywatela”

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę

Godzina wychowawcza – klasa VI SP

cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe)

Uczeń:

ñ  zna prawa i obowiązki użytkownika Internetu

ñ  wie co to jest cyberprzemoc i zna jej przejawy

ñ  potrafi wymienić symptomy uzależnienia od komputera

ñ  wie jak chronić swoją prywatność w Internecie

ñ  rozpoznaje niebezpieczne kontakty w sieci.

pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?

ñ  Laptop

ñ  projektor multimedialny

ñ  pendrive

ñ  mini-test

ñ  www.cyberprzemoc.pl

ñ  www.heplline.org.pl

krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy

ñ  na tydzień przed zaplanowanym zajęciem wybrani uczniowie zapoznają się z tematyką lekcji, dowiadują się o zakresie materiału a także z jakich bezpiecznych stron www mogą korzystać,

ñ  na lekcji uczniowie przedstawiają przygotowane przez siebie zagadnienie w formie prezentacji i inicjują dyskusję

ñ  w podsumowaniu lekcji nauczyciel rozdaje uczniom mini-test na który odpowiadają anonimowo.

efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?

ñ  uczniowie poznali jakie są prawa i obowiązki użytkownika Internetu

ñ  dowiedzieli się z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami mogą spotkać się podczas korzystanie z Internetu

ñ  poznali zagrożenia związane z używaniem nowych technologii oraz wskazówki jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych

ñ  uczniowie lepiej zapamiętali i zrozumieli problemy związane z zagrożeniami w Internecie za pomocą narzędzi TIK

uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec naśladowców dobrej praktyki?

W przyszłości zamierzam przybliżyć uczniom komputerowy słownik pojęć związany z bezpieczeństwem on-line. Są to określenia w języku angielskim które planuję wykorzystać na lekcjach w klasach IV i VI, gdyż uczę tego przedmiotu.  

 

załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

ñ  prezentacja „Dekalog cyfrowego obywatela”

ñ  mini-test „Czy jestem już uzależniony od komputera”

ñ   film o cyberprzemocy (http://www.saferinternet.pl/images/stories/multimedia2009/cyberprzemoc//reportaz_cyberprzemoc.mpg)

ñ  www.cyberprzemoc.pl