Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1326968
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 123 dni

Po raz kolejny sprzątaliśmy świat

     Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły ochoczo zabrali się za sprzątanie świata. Oczywiście nie całego, ale okolic szkoły, osiedla i terenów zielonych, które  wyglądają teraz dużo lepiej - czyściej. Miejmy nadzieję, że pozostanie tak jak najdłużej.

      Uczniowie naszej szkoły z entuzjazmem i zapałem ruszyli w teren czyli w osiedlowe skwery, parki, boiska, chodniki, tereny zielone i nadwarciańskie łąki. Najmłodsi czyścili klasy i pracownie, nieco starsi sprzątali Kaliskie Przedmieście. Jak zauważyli uczestnicy akcji, w tym roku śmieci było nieco mniej niż w latach ubiegłych. Oprócz sprzątania w szkole przeprowadzona została przez Urząd Miejski w Kole gra terenowa "wKoło odpadów", w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kolekich szkoł.

      Każde tego typu działanie wzmacnia u uczniów poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i kształtuje odpowiednie postawy, dlatego tym bardziej cieszy aktywny udział uczniów oraz nauczycieli. Jutro - w sobotę - piknik ekologiczny przy ul. Prusa w Kole, na który serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko!