Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1326482
  • Do końca roku: 316 dni
  • Do wakacji: 124 dni

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów sportowych.

    Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów sportowych klasy czwartej i siódmej Zespołu Szkół nr 1 w Kole na rok szkolny 2017/2018 - dokument do wglądu znajduje się w gablocie szkoły.    

    Na podstawie załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 02/zs1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole z dnia 3 kwietna 2017 roku – „Zasady rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w klasie siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole na rok szkolny 2017/2018” Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 03/zs1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole z dnia 5 kwietnia 2017 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na posiedzeniu w dniu 24.05.2017 r. zakwalifikowała na rok szkolny 2017/2018 dwudziestu kandydatów do klasy czwartej sportowej oraz dwudzistu jeden kandydatów do klasy siódmej sportowej.